Laddning till parkeringshus och nybyggnation

Elbilsägare ska enligt ett nytt EU-direktiv kunna ladda sin elbil när den står parkerad i ett parkeringshus eller annan större nybyggnation. Reglerna för nya, större byggnader och större renoveringar trädde i kraft redan den 10 mars 2020, medan kraven på etablering av laddningsstolpar vid existerande byggnader gäller från 2025.

Det innebär andra krav och ändrade riktlinjer för den projekterande arkitekten, byggherren eller den tekniska projektledaren då installation av laddstationer ska finnas i byggnadsplanen från första början.

Frågorna är många och relevanta. På Spirii har vi många års erfarenhet av laddningslösningar till parkeringshus, på parkeringsplatser och andra större byggnader och har därför också den rätta lösningen till dig.

Installera laddstolpar med Spirii

Som teknisk projektledare för en större byggnation kan det verka som en komplex och tidskrävande process att komma vidare med etableringen av laddningsstolpar i antingen parkeringshus, på parkeringsplatser eller vid andra större byggnader. De flesta i byggbranschen är bekanta med de skärpta EU-kraven inom området för laddning av elbilar och vet därför också att laddning av elbilar ska ingå i byggnadsprojektet i ett tidigt skede. Men det kan vara svårt att komma igång – och att komma vidare. Hur ska man börja och vem ska man samarbeta med?

Hur många laddstolpar ska installeras?

Hur många elbilar ska kunna laddas samtidigt? Och hur kan vi få fram en skalbar lösning till ett överkomligt pris? Tillsammans med våra erfarna installationsparter projekterar vi uppdraget och ser till att ni varken köper för många eller för få laddstolpar eller laddboxar. Det ska dimensioneras korrekt redan från början så att de kommande laddningsplatserna blir billigare att etablera. På så sätt undviker ni att köpa och installera för många laddstolpar för tidigt.

Med Spirii som laddningspartner garanteras ni alltid en enkel och billig möjlighet för utveckling av antal laddningsplatser när behovet uppstår.

Var ska laddstolparna installeras?

Laddningsplatserna ska placeras korrekt vid byggnaden eller i parkeringshuset så att elbilisterna enkelt kan hitta dem. Tillsammans med våra duktiga och erfarna installationspartner kommer vi med förslag på den bästa placeringen av platserna. Både i förhållande till det inre körflödet i byggnaden men också till strömföring till laddningsplatserna. Det är också viktigt att laddningsplatserna endast används av elbilar. Vi ger därför också gärna rådgivning om den typiska och optimala formen av skyltning.

Medarbetarna på Spirii har många års erfarenhet och har varit rådgivare till många andra i samma situation. Även om vi är erfarna är vi naturligtvis öppna för att höra era tankar och idéer.

Få hjälp med val av laddningsutrustning

Ska el köpas till? Spirii-software sparar in på anslutningsbidrag

Behovet för laddning i parkeringshus och andra stora byggnader stiger i takt med antalet elbilar på gatan. Det är därför relevant att undersöka om mängden ström är tillräcklig eller om ni behöver köpa till extra kapacitet. Alla våra laddningslösningar inkluderar intelligent mjukvara som möjliggör balansering av de laddningar som görs i laddstolparna. Spiriis intelligenta mjukvara “balanserar” laddningarna och ser till att nyttja den tillgängliga strömmen maximalt för att minimera behovet för dyr extraström. Vi kallar det “Load Management”. Läs mer om mjukvaran här.

Medarbetarna hos Spirii har många års erfarenhet på området och kan därför ge råd om hur ni bäst förhåller er till fördelning av den tillgängliga strömmen och tillköp av extra ström. Använd vår kompetens – vi har provat det förut.

 

Hur ska elbilisterna faktureras för den el de förbrukar?

Det är en bra idé att ta ställning till vilken service ni önskar att erbjuda elbilisterna i parkeringshuset eller på parkeringsplatsen. Vill ni t.ex. skilja mellan användare och priser för laddning? Eller ska alla betala samma elpris? Och vill ni ha möjlighet att tjäna på den laddning ni erbjuder? Spirii har enkla och flexibla lösningar som gör det lätt för både ägaren till elbilen och ägaren till byggnaden att ha koll på hur mycket el som förbrukas till laddning samt fakturering av förbrukningen. Ni behöver endast ta ställning till vem som ska betala för den ström som används vid byggnadens laddstolpar eller laddboxar.

Läs mer om Spirii Connect servicepaket här

På Spirii har vi många års erfarenhet med laddning i större byggnader och parkeringshus och kan enkelt ge råd om vilken service ni kan erbjuda elbilisterna. Andra har gjort det före er – Spirii har lösningarna.

 

Spirii erbjuder dig en del av omsättningen från laddningarna

I två av våra fyra Spirii Connect servicepaket kan du få en del av omsättningen som laddstolparna genererar. Vi gör ett avtal med dig om det. Ta kontakt med vårt duktiga säljteam och hör mer om omsättningssplit.

 

Hur ser vi till att lösningen blir skalbar så att den även kan möta framtidens laddningsbehov?

Det är en bra idé att se till att den valda lösningen för laddning av elbilar inte bara uppfyller elbilisternas behov idag utan också i framtiden. På Spirii vill vi verkligen leverera framtidssäkrade lösningar så att din investering görs rätt från början och kan hålla under produktens hela levnadstid – och gärna längre än så.

Med framtidssäkring menas att din laddstolpe stöder de mobilitets- och funktionalitetsbehov som är relevanta – både nu och i framtiden – och att laddningsutrustningen är producerad i hög kvalitet och har en lång levnadstid.

Läs mer om våra framtidssäkrade laddningslösningar här.

 

 

Ta tag i Spirii

Vi står redo att svara på dina frågor