Laddning för P-hus och nybyggnation

Enligt ett nyligen antaget EU-direktiv bör elbils ägarna kunna ladda elbilen när den är parkerad i ett parkeringshus eller annan större nybyggnation. Reglerna för nya, större byggnader och större renoveringar kommer redan att gälla från 10 mars 2020 , medan kraven för etablering av laddningsstationer i befintliga byggnader gäller från 2025.

Detta innebär andra krav och förändrade arbetsflöden för design arkitekt, byggmästare eller teknisk projektledare, eftersom installation av laddningsstationer och laddboxar bör övervägas i konstruktionen från början.

Frågorna är många och relevanta. I Spirii har vi mångårig erfarenhet av installation av laddningsstationer på parkeringsplatser, i parkeringshus och andra större byggnader, och har därför rätt lösning även för dig.

Installera laddningsstationer med Spirii

Som teknisk projektledare för ett större byggnadsprojekt kan det tyckas komplicerad och tidskrävande att etablera laddningsstationer på antingen parkeringsplatser, i parkeringshus eller i annan stor byggnad. De flesta människor inom byggbranschen är medvetna om de strängare EU-kraven när det gäller laddning av elbilar, och därför vet man också att laddning för elbilar bör planeras in i byggnadsprojektet tidigt. Det kan dock vara svårt att komma igång – och att ta det vidare. Vart ska jag börja och vem ska jag samarbeta med?

I Spirii har vi samlat de mest relevanta frågorna som du bör ställa dig själv när du står inför behovet av att etablera laddningsstationer i ett parkeringsgarage eller en annan större nybyggd byggnad. Och Ja, vi har också kontroll över tomma rör, anslutningsbidrag och andra viktiga frågor som du måste besluta om.

Hur många laddningsstationer ska installeras?

Hur många elbilar ska kunna ladda samtidigt? Och hur säkerställer vi en skalbar lösning till ett överkomligt pris? Tillsammans med våra erfarna installationspartners projekterar vi uppgiften och ser till att du inte installerar för många eller för få laddningsstationer eller laddboxar. Det måste vara ordentligt dimensionerad från början, så att de efterföljande laddplatser kommer att vara billigare att etablera. På så sätt undviker du att köpa och installera för många laddningsstationer eller laddnings boxar för tidigt.

Med Spirii som laddnings partner är du alltid säker på en enkel och billig möjlighet att öka antalet laddningsplatser när behovet är uppe.

Var ska laddningsstationerna installeras?

Laddningsstationerna måste placeras på rätt sätt i byggnaden eller i P-huset så att elbilsförarna lätt kan hitta dessa. Tillsammans med vår kunniga och erfarna installationspartner kommer vi med förslag på den bästa placeringen av stationerna. Både i förhållande till det interna körflödet i byggnaden, men också utifrån hur elen skall fördelas till laddningsstationerna. Notera vänligast, att laddningsstationerna endast är till för elbilar. Vi bidrar gärna med råd om det bästa sättet och placeringen att skylta.

Medarbetarna på Spirii har många års erfarenhet och har rått andra i samma situation. Men även om vi har erfarenhet, är vi naturligtvis öppna för att höra dina tankar och idéer.

Få hjälp med att välja laddutrustning

Ska du köpa kraft? Spirii Software sparar på anslutnings bidrag ???

Behovet av laddning i parkeringshus och andra större byggnader ökar med antalet elbilar på gatan. Det är därför lämpligt att undersöka om tillräcklig mängd ström finns tillgänglig eller om ni ska köpa ytterligare kapacitet. Alla våra Laddningslösningar inkluderar intelligent programvara som möjliggör balansering av avgifterna som görs på laddningsstationerna. Spiriis intelligent programvara “balanserar” avgifterna och gör bästa möjliga användning av den tillgängliga kraften för att minimera behovet av dyr kraft som köps. Vi kallar det “lasthantering”. Läs mer om programvaran här.

Medarbetarna på Spirii har mångårig erfarenhet inom området och kan därför ge råd om hur man bäst förhåller sig till fördelningen av den tillgängliga kraften och köpet av extra kraft. Använd våra färdigheter – vi har provat det förut.

Hur faktureras elförare för den kraft de använder?

Det är en bra idé att bestämma vilken tjänst du vill erbjuda elförare i parkeringshuset eller utrymmet. Till exempel, kommer du att skilja mellan användare och ta ut priser? Eller ska alla betala samma elpris? Och skulle du ha möjlighet att tjäna på den avgift du erbjuder? Spirii har enkla och flexibla lösningar som gör det enkelt för både ägaren av elbilen och ägaren av byggnaden att hålla reda på hur mycket kraft som används för laddning samt fakturering av förbrukningen. Du måste helt enkelt bestämma vem som ska betala för den kraft som används vid laddningsställ eller laddningslådor i byggnaden.
Läs mer om Spirii Connect-servicepaket här

I Spirii har vi många års erfarenhet av laddning i större byggnader och parkeringshus och kan lätt ge råd om vilken service du kan erbjuda elbilsförarna. Andra har gjort det innan du – Spirii vet lösningarna.

Spirii erbjuder dig en del av intäkterna från avgifterna

I två av våra fyra Spirii Connect-servicepaket kan du ta del av intäkterna som genereras från laddningsstationerna. Vi kommer att göra en överenskommelse med dig om detta. Ta kontakt med vårt duktiga säljteam och hör mer om intäktsdelning.

Hur ser vi till att lösningen kan skalas för att möta framtidens laddningsbehov?

Det är en bra idé att se till att den valda lösningen för laddning av elbilar, inte bara uppfyller de behov som elbilsägarna har idag, men också i framtiden. I Spirii är vi mycket engagerade i att leverera långvariga lösningar till våra kunder, så att din investering är rätt från början och att den kan pågå under hela produktens livslängd – och gärna längre.

Framtidssäkring innebär att din laddningsstation stöder de mobilitets-och funktionsbehov som är relevanta – både nu och i framtiden – och att själva den fysiska utrustningen tillverkas i hög kvalitet och att den i sig har en lång livslängd.

Läs mer om våra framtidssäkra laddlösningar här.

Ta tag i Spirii

Vi är redo att svara på din förfrågan