Spirii optimerar laddning med lasthantering

I exempelvis bostadsrättsföreningar och parkeringshus finns det ofta behov av avancerad belastningsutjämning, som tar hänsyn till olika laddnings hastigheter i elbilarna i samma avgiftssystem – och som optimerar laddnings hastigheter mellan elbilar med förhållandet mellan laddstationens säkring och kabel dimensioneringen. Dessutom kan det finnas begäran om dynamisk upp-och nedjustering av laddningshastighet baserat på externa krav från det lokala elnätet.

Med Spirii lasthantering optimerar vi laddningen och kommer att gynna alla Spirii-kunder.
Läs mer om dina fördelar med Spirii-load Management:

Lasthantering kan med fördel användas om du har begränsad strömkapacitet tillgänglig. Din laddningsutrustning kan registrera antalet anslutna elbilar och fördela den tillgängliga effektkapaciteten för att anpassas till vad varje elbils modell kan dra. Lasthantering är möjlig från en laddplats med två uttag eller mellan flera laddningsstationer på ett och samma ställe.

Exempel:
En installation med två stående laddningsstationer (två uttag per stativ) har endast 63A tillgänglig från El-Board, motsvarande 16A per uttag. Om två elbilar ansluta till ladda, kommer var och en ladda upp till 32A. Men där som en tredje elbil ansluter , vill elbilarna nu vara tre att dela på 63A, dvs. att alla tre nu laddar upp till 21A vardera. Om en fjärde elbil går med, kommer var och en av dem ladda med ca. 16A vardera.

Alternativet hade varit, utan lasthantering, att endast de två första elbilarna kunde ladda på samma gång – varemot elbil nr tre och fyra skulle behöva vänta på de två första elbilarna att ha avslutat laddningen. Således möjliggör lasthantering att du bättre kan utnyttja de ampere och laddningsstationer tillgängliga för dig – och du kommer att kunna undvika att behöva investera ytterligare i inköp av dyr leveransvolym för att kunna ladda elbilar från alla dina uttag.

När du väljer ett Spirii Connect Service Paket får du automatisk Load Management med på köpet. Aktivering av Load Management-funktionen utförs av våra skickliga tekniker i backend-systemet i samband med slutförandet av själva installationen.

Om du installerar en enda laddningsstation/laddbox med två uttag, kräver den inte fysisk inblandning, men när två eller flera laddningsstationer är installerade måste laddningsstationerna anslutas till en kommunikationskabel. Detta är oberoende av om varje laddstation har en separat matningskabel och en självlåsande grupp, eller om det finns flera monterade på samma kabel.

Ta tag i Spirii

Vi är redo att svara på din förfrågan