Spirii optimerar laddningen med Load Management

I exempelvis bostadsrättsföreningar och parkeringshus finns det ofta ett behov av avancerad belastningsfördelning som klarar olika laddningshastigheter i elbilarna inom samma laddningssystem – och som optimerar laddningshastigheterna mellan elbilarna med utgångspunkt i förhållandet mellan laddstolpens säkring och kabeldimensionering. Dessutom kan man önska en dynamisk upp- och nerjustering av laddningshastighet beroende på externa krav från det lokala elnätet.

Med Spirii Load Management optimerar vi laddningen så att den gagnar alla Spirii-kunder.

Läs mer om dina fördelar med Spirii-Load Management:

Load Management kan med fördel nyttjas om man har begränsad strömkapacitet. Din laddningsutrustning kan registrera antalet anslutna elbilar och fördela den tillgängliga strömkapaciteten så att den passar till det som varje elbilsmodell kan dra. Load Management är möjligt på en enskild laddstolpe med två uttag eller mellan flera laddstolpar på en plats.

Exempel:
En installation med två stående laddstolpar (två uttag per stolpe) har endast 63A till förfogande från elcentralen, motsvarande 16A per uttag. Om två elbilar ansluts till laddning kan de ladda till 32A var. När en tredje elbil ansluts kommer däremot elbilarna att behöva dela på 63A, d.v.s. att de nu laddas med 21A. Om en fjärde elbil ansluts laddas de med 16A var.

Alternativet utan Load Management hade inneburit att endast de två första elbilarna hade kunnat laddas samtidigt och elbil 3 och 4 hade fått vänta på att de två första laddats klart. Därmed möjliggör Load Management att du uppnår bättre nyttjande av de ampere och laddstolpar som finns till förfogande – och du märker så småningom att du undviker att investera i ytterligare ett tillköp av dyrt leveransomfång för att kunna ladda elbilarna på alla dina uttag.

När du väljer ett Spirii Connect servicepaket får du automatiskt Load Management. Aktivering av Load Management-funktionen utförs av våra duktiga tekniker i backend-systemet i samband med att själva installationen görs.

Om du installerar en enskild laddstolpe eller laddbox med två uttag krävs inget fysiskt ingrepp, men vid installation av två eller flera laddstolpar krävs att de är sammankopplade med en kommunikationskabel. Detta är oberoende av om den enskilda laddstolpen har separat strömkabel och egen säkringsgrupp eller om flera är monterade i samma kabel.

Ta tag i Spirii

Vi står redo att svara på dina frågor