Intelligent laddning med Spirii

Begreppet intelligent laddning används ofta i medierna. Hos Spirii tänker vi både på automatiserade lösningar, smarta anslutningar och optimerat samspel med elnätet, men också på ett praktiskt och enkelt användargränssnitt med stöd av en rad specifika kundbehov för konfiguration under installationen.

Spirii Connect

En av de absolut mest grundläggande förutsättningarna för att genomföra en intelligent laddning är att laddstolpen är ansluten till ett backend-system och att man kan utväxla realtidsinformation mellan dessa. Alla Spiriis laddstolpar är anslutna till Spiriis moderna och professionella backend-system, Spirii Connect.

Med Spirii Connect får du följande service:

Läs mer om Spiriis laddningsutrustning och våra servicepaket här.

Plug’n charge

Om man exempelvis har egen parkeringsplats vid sin bostad där man kan installera en laddstolpe kan några användare önska att kunna starta laddningen genom att bara sätta i kabeln från laddstolpen i bilen. Vi menar därför att laddstolpen ska kunna konfigureras genom att ansluta den till “plug’n charge” så att man som användare inte är tvungen att använda en app eller ett laddkort för att starta laddningen. Då startar laddningen automatiskt när kontakten från laddstolpen sätts i bilen och man kan snabbt gå vidare med sina ärenden.

Sluten användargrupp

Andra användare har behov av att starta en laddning med ett laddkort eller en app så att obehöriga inte kan ladda på ens privata laddstolpe där strömmen eventuellt betalas av bostadsägaren eller hyresgästen själv. Slutna användargrupper kan därför också vara ett behov som ska kunna tillgodoses.

Optimera laddningen (lasthantering)

I exempelvis bostadsrättsföreningar och parkeringshus finns det ofta ett behov av avancerad belastningsfördelning som klarar olika laddningshastigheter i elbilarna inom samma laddningssystem – och som optimerar laddningshastigheterna mellan elbilarna med utgångspunkt i förhållandet mellan laddstolpens säkring och kabeldimensionering. Dessutom kan man önska en dynamisk upp- och nerjustering av laddningshastighet beroende på externa krav från det lokala elnätet.

Peak-utjämning

Ett annat behov som idag står högt på prioriteringslistan över intelligenta laddningslösningar är en tariffbaserad laddning där användaren antingen automatiskt får sin bil laddad när elen är som billigast eller som själv har möjlighet att anpassa när på dygnet elbilen ska laddas. Det kan handla om tider utanför spetsbelastningstider och om natten, när elen är billigare. Från centralt håll (lokala tillsynsmyndigheter och elleverantörer) kan det också finnas önskan om att laddningen av elbilar i ett större perspektiv ska ingå i “peak-shaving”, spetsbelastningsutjämning, där belastningen från större volymer av användare, så som elbilar, kan styras vid händelse av tillfälliga leveransbegränsningar, antingen lokalt, i större områden eller nationellt.

Frekvensreglering

För att säkra leveranskvalitet och stabilitet i elnätet finns det i stigande grad behov av att kunna styra laddning i förhållande till elfrekvensen inom det tillåtna området som krävs av energinätet.

Då kan elbilen laddas snabbare eller långsammare beroende på om frekvensen ligger innanför det tillåtna avvägningsområdet av 50Hz. Kraven för avvägning beror på var man bor i landet. Frekvensreglering kan stöttas med vanlig laddning från en laddstolpe (om laddstolpen kan hantera sådana avancerade funktioner).

Home Power Protection

Samtidigt kan det finnas behov för automatisk reglering av laddning beroende på hur mycket ström som finns till förfogande i ett hushåll. Detta innebär att elbilen laddas med den ström som finns tillgänglig utan att säkringarna slår till. Ett element som vi på Spirii kallar “Home Power Protection”.

Building Power Protection

För företag, bostadsrättsföreningar och liknande kan behovet vara att elbilarna på företagets parkeringsplats laddar med den mängd ström som finns tillgänglig, samtidigt som företagets andra strömkrävande element – hissar, svetsningsanläggningar, kylanläggningar, matsalsmaskiner etc. kan fungera utan problem. Vi kallar detta intelligenta skydd för “Building Power Protection” och detta kan under en tidig fas vid övergång från fossildrivna bilar till elbilar hjälpa till med att spara många utgifter för företaget för installation och uppdatering av icke-nödvändigt leveransomfång.

Ta tag i Spirii

Vi står redo att svara på dina frågor