Framtidssäkrad laddningslösning med Spirii

Det är en bra idé att se till att den valda lösningen för laddning av elbilar inte bara uppfyller ditt behov idag utan också i framtiden. På Spirii vill vi verkligen leverera framtidssäkrade lösningar så att din investering görs rätt från början.

När är en laddstolpe framtidssäkrad?

Med framtidssäkring menas att din laddstolpe stöder de mobilitets- och funktionalitetsbehov som är relevanta för dig – både nu och i framtiden. Dessutom är den fysiska laddningsutrustningen producerad i en hög kvalitet och har därmed en lång levnadstid.

En viktig parameter är att den elektriska installationen utförs och dimensioneras rätt från början så att du relativt enkelt och billigt kan utveckla din lösning med fler laddstolpar när det blir aktuellt.

En annan viktig parameter är att laddstolpen är kopplad till ett operationellt backend-system och att man kan utväxla relevant information mellan laddstolpe och backend-system i realtid. Relevant information kan t.ex. vara:

Open Charge Point Protocol

Utväxlingen av information mellan laddstolpe och backend-system är idag standardiserat med ett kommunikationsprotokoll kallat OCPP (Open Charge Point Protocol). Utvecklingen av OCPP föregår gemensamt med Europeisk organisation kallat OCA, (Open Charge Alliance och är idag utbrett över hela Europa i version 1.5 även om 1.6 också är implementerat hos de flesta stora operatörer efter hand. Det är dock minst lika viktigt att laddstolparna också kan kommunicera i version 1.6 och här går det lite långsammare ute på kontinenten. På Spirii är vi fullt kompatibla med 1.6 – även i det urval av laddstolpar som vi erbjuder våra kunder. Vår samlade lösning möjliggör att vi enkelt kan uppgradera och distribuera nya OCPP-versioner när de är redo för marknaden – och då kommer våra kunder inte behöva föra stora investeringar på uppgraderingar i takt med att utvecklingen skapar nya möjligheter.

Anpassa din lösning

Det är dock inte helt säkert att du har behov av alla dessa avancerade möjligheter när du är redo att investera i laddning av din elbil – men vi gör det möjligt för dig att använda dem när behovet uppstår. Spirii gör det enkelt och billigt för dig att anpassa din lösning över tid.

Sist men inte minst är du framtidssäkrad hos Spirii i den mening att du själv äger den laddstolpe du köper av oss – och du kan enkelt byta till en annan operatör om du en dag mot förväntan inte vill samarbeta med oss mer.

Vi hjälper gärna till med att skapa en överblick och definiera era behov – och tillsammans hittar vi lösningen som passar bäst till just dig.

Ta tag i Spirii

Vi står redo att svara på dina frågor