Sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig

Spirii ApS
Schillerhuset
Nannasgade 28
2200 Köpenhamn

MOMS-NR/CVR: DK40657339

Kontakt:+45 38 171 500
E-post: support@spirii.dk

Personuppgiftspolicy

Syftet med Spiriis integritetspolicy är att förklara för dig hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt att ge information om dina rättigheter i detta avseende.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du använder Spiriis hemsida eller är en Spirii kund samlar vi in och bearbetar information om dig. Vi registrerar och behandlar personuppgifter i samband med fullgörandet av vårt avtal med dig och den allmänna driften av Spiriis Företag. Spirii är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder webbplatsen

Första gången du besöker vår webbplats kommer du att mötas av information om vår användning av cookies och vi uppmuntrar dig att ge oss samtycke till att använda dessa. Cookies är små filer som gör att vi bättre kan anpassa vårt innehåll till dig och därmed ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats

Läs mer om vår användning av cookies

På hemsidan finns även kontakt-och beställningsblanketter som du kan fylla i om du vill bli kontaktad. Insamlade data från våra kontaktformulär registreras i vårt CRM-system (Customer Relationship Management) och används enbart för att registrera din förfrågan och för att vår kundtjänst eller försäljningsavdelning ska kunna kontakta dig och behandla din beställning med nödvändig information.

Som Spirii kund

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att skapa och hantera din Spirii-produkt enligt GDPR, artikel 6 (1) (b) om fullgörandet av ett avtal.

Spirii utför följande behandlingar:

 • Skapar, underhåller och administrerar ditt abonnemang
 • Identifierar och betjänar dig när du kontaktar Spirii
 • Diagnostiserar och åtgärdar fel på din laddningsutrustning
 • Registrering och fakturering för användning och/eller vid abonnemang
 • Inhämtar kreditupplysning om kunden
 • Säkerställ drift och underhåll av laddningsstationer
 • Behandlar din återbetalning av el
 • Säkerställer mot felaktig användning
 • Anpassar och utvecklar våra produkter
 • Processer och analysera datautvinning för användning i drift, underhåll och utveckling av SPIRIIS Business, inklusive befintliga och framtida tjänster;
 • Med Spirii-appen används platsdata för navigeringsfunktioner.
 • Följa tillämplig lag;

Vilken information behandlar vi?

Som Spirii kund samlar vi in och bearbetar följande information om dig:

 • Namn
 • Företag (din arbetsplats eller egen verksamhet)
 • Organisations-nummer
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Betalning
 • Produkter som du har köpt och din energiförbrukning
 • Adress för faktura och installation
 • Bilmodell, laddkort, kontakttyper
 • Laddningsdata inkl. plats, använda uttag, laddningseffekt, laddningsförbrukning, samt tid och tidsintervall

Lagring och överföring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att förse dig med den tjänst du betalar för eller så länge som krävs enligt tillämplig lag. Personuppgifterna raderas eller anonymiseras när de inte längre är nödvändiga.

Behandling av personuppgifter kan anförtros av Spirii till Spiriis leverantörer och partners, inklusive externa kundtjänst-och IT-leverantörer. Dessa företag är databehandlare och får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner. I detta sammanhang kan överföring av personuppgifter till länder utanför EU äga rum när villkoren i dataskyddsförordningen är uppfyllda.

I samband med att du skapar en prenumeration, beställer en produkt eller en tjänst, kommer data att vidarebefordras till våra affärspartners iall det är nödvändigt för att kunna leverera det överenskomna. Spirii har ingått dataavtal med dessa.

Vi använder också tredje part för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar endast information på uppdrag av Spiriis och får inte användas för sina egna syften.

Överföring till mottagare i tredje land, inklusive internationella organisationer

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES. Det gäller Facebook Inc., som ligger i USA, Alphabet Inc., som ligger i USA och LinkedIn Corp, som ligger i USA. Det är nödvändigt för vår verksamhet och för nya kunder att använda sig av datadelning med dessa företag.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som kund ett antal rättigheter, inklusive rätten till insyn, rättelse, radering, begränsning av användandet samt att göra invändning mot Spiriis sätt att behandla dina personuppgifter och att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter beskrivs mer detaljerat på datainspektionens webbplats (länk) och nedan.

Du kan alltid återkalla ditt medgivande till vår användning av cookies genom att följa länken: Läs mer om vår användning av cookies

Utöver ovanstående har du följande rättigheter, som du kan använda genom att skriva till oss på support@spirii.dk:

 • Du kan begära insyn i vilka personuppgifter vi innehar om dig
 • Du kan be oss att korrigera eller radera dina personuppgifter
 • Du kan ha invändningar mot eller be oss begränsa vårt användande av dina personuppgifter
 • Du kan begära att få dina personuppgifter utlämnade
 • Du kan klaga på vår behandling av dina personuppgifter genom att använda e-postmeddelandet överst i detta dokument. Du kan även överklaga till data inspektionen. Du kan läsa mer på datatilsynet.dk

Personuppgiftspolicy i samband med enkäter

Om du deltar i en Spirii-kundenkät kan vi i vissa sammanhang använda dina svar för att anpassa vår kommunikation till dig. Ditt svar är i detta sammanhang anonymt.

Hantering av kundrelationer (CRM)

Spirii använder aktiv kampanj för att sända nyhetsbrev, e-post, kampanjer, enkäter och orderbekräftelse. Spirii har ingått avtal om databehandling med företaget.

Om du har några frågor om vår behandling av din information, är du alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

E-post: Torben.fog@spirii.dk

Telefon: +45 38171500

Brevledes: att: uppgiftsskyddsombudet. Torben Fog. Schillerhuset. Nannasgade 28

Ta tag i Spirii

Vi är redo att svara på din förfrågan