Integritetspolicy

Dataansvarig

Spirii ApS
Tagensvej 85E-F
2200 København

VAT-nr./CVR: DK40657339

Kontakt:+45 38 171 500
E-post: support@spirii.dk

Personuppgiftspolicy

Syftet med Spiriis personuppgiftspolicy är att förklara hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter och informera om dina rättigheter i det sammanhanget.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du använder Spiriis webbplats eller är Spirii-kund samlar vi in och behandlar uppgifter om dig. Vi registrerar personuppgifter i förbindelse med uppfyllelse av vårt avtal med dig och den generella driften av Spiriis företag. Spirii är dataansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder webbplatsen

Första gången du besöker vår webbplats möts du av information om vår användning av cookies och vi uppmanar dig att ge ditt samtycke till att vi använder dem. Cookies är små filer som ger oss möjlighet att anpassa vårt innehåll till dig och på så sätt ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen.

Läs mer om vår användning av cookies

På webbplatsen har vi också kontakt- och beställningsformulär som du kan fylla i om du vill bli kontaktad. Den inhämtade datan från vårt kontaktformulär registrerar vi i vårt Customer Relationship Management-system (CRM) och de används uteslutande för att registrera ditt meddelande och göra det möjligt för vår kundservice eller säljavdelning att kontakta dig och behandla din beställning med nödvändig information.

Som Spirii-kund

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna starta och administrera din Spirii-produkt efter Dataskyddsförordningen, artikel 6, stycke 1, litra b om uppfyllelse av ett kontrakt.

Spirii utför följande behandlingar:

 • Startar, underhåller och administrerar ditt abonnemang
 • Identifierar och servar dig när du kontaktar Spirii
 • Diagnostiserar och reparerar fel på din laddningsutrustning
 • Registrerar och fakturerar för förbrukning och/eller abonnemang
 • Inhämtar kreditupplysningar gällande kunden
 • Står för drift och underhåll av laddningsstolpar
 • Behandlar din återbetalning av el
 • Skyddar mot missbruk
 • Anpassar och utvecklar våra produkter
 • Behandlar och analyserar datautdrag för drift, underhåll och utveckling av Spiriis verksamhet, inklusive existerande och framtida tjänster
 • Om du använder Spirii-appen används platsdata för navigationsfunktionalitet.
 • Följer gällande lagstiftning
 •  

Vilka uppgifter behandlar vi?

Som Spirii-kund samlar vi in och behandlar följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Företag (din arbetsplats eller eget företag)
 • CVR-nummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsmedel
 • Produkter som du har köpt och din strömförbrukning
 • Fakturaadress och installationsadress
 • Bilmodell, laddningskort/laddbricka, kontakttyper
 • Laddningsdata inkl. plats, använt uttag, laddningseffekt, laddningsförbrukning, tid och plats

Lagring och vidarebefordring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna leverera den service som du betalar för, eller så lång tid det krävs i förhållande till gällande lagstiftning. Personuppgifterna raderas eller anonymiseras när de inte längre är nödvändiga.

Behandling av personuppgifter kan överlåtas av Spirii till Spiriis leverantörer och samarbetspartner, inklusive extern kundservice och it-leverantörer. Dessa företag är databehandlare och får endast behandla personuppgifterna efter våra instruktioner. I det sammanhanget kan det ske överföring av personuppgifter till länder utanför EU när villkoren i dataskyddsförordningen är uppfyllda.

I samband med upprättelse av ett abonnemang eller beställning av en produkt eller tjänst, vidarebefordras data till våra samarbetspartner om det är nödvändigt för att kunna uppfylla innehållet i avtalet. Spirii har ingått databehandling med dessa.

Vi använder utöver detta tredje parter för lagring och behandling av uppgifter. Dessa behandlar uteslutande uppgifter å Spiriis vägnar och får inte använda dem till egna syften.

 

Överföring till mottagare i tredje land, inklusive internationella organisationer

Vi vill överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES. Det handlar om Facebook inc. som befinner sig i USA, Alphabet inc. som befinner sig i USA och LinkedIn Corp som befinner sig i USA. Det är nödvändigt för vårt företag och för att få nya kunder, att vi använder oss av uppgiftsdelning med dessa företag.

Dina rättigheter

Efter dataskyddsförordningens har du som kund flera rättigheter, inklusive rätten till insikt i, beriktigande, radering, begränsning av behandlingen och att göra invändningar mot Spiriis behandling av dina personuppgifter och till att rikta klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessa rättigheter är närmare beskrivna på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (länk) och nedanför.

Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår användning av cookies genom att följa länken: Läs mer om vår användning av cookies

Utöver ovanstående har du följande rättigheter som du kan använda genom att skriva till oss på support@spirii.dk:

 • Du kan be om insikt i vilka personuppgifter som vi behandlar om dig
 • Du kan be oss rätta eller radera dina personuppgifter
 • Du kan invända mot eller be oss begränsa vår behandling
 • Du kan be om att få dina personuppgifter utlämnade
 • Du kan överklaga vår behandling av dina personuppgifter genom att använda mailen överst i detta dokument. Du kan också överklaga till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan läsa mer på imy.se

Personuppgiftspolicy i förhållande till enkätundersökningar

Deltar du i en Spirii kundundersökning kan vi i använda dina svar för att anpassa vår kommunikation till dig. Dina svar är i detta sammanhang anonyma.

Customer Relationship Management (CRM)

Spirii använder Active Campaign till utskick av nyhetsbrev, e-post, kampanjer, enkätundersökningar och orderbekräftelser. Spirii har ingått databehandlingsavtal med företaget.

Om du har frågor om vår behandling av dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta vår integritetsskyddsrådgivare.

Du kan kontakta vår integritetsskyddsrådgivare på följande sätt:

Via e-post: Torben.fog@spirii.dk

På telefon: +45 38171500

Via brev: Att: Databeskyttelsesrådgiver. Torben Fog. Schillerhuset. Nannasgade 28

Ta tag i Spirii

Vi är redo att svara på din förfrågan