Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om laddning via Spirii

Om laddning av elbilar i allmänhet

 • Måste jag betala för en prenumeration för att kunna ladda?

  Nej.

  Spirii erbjuder ett öppet laddningsnätverk. Så du behöver inte en prenumeration med Spirii för att ladda på våra offentliga laddstationer. Med vår Spirii Go-app kan du enkelt ladda din elbil och betala direkt med appen. Det kostar ett fast pris på 3 kr./kWh om inte annat anges i vår app eller på laddningsstället.

  Om du köper en laddningsstation måste du dock köpa ett av våra operativ-och servicepaket; Spirii Connect, som bland annat omfattar service och underhåll, återbetalning av El skatt och garanti på laddnings platsen.
  Läs mer om Spirii Connect här.

 • Hur startar jag en laddning på Spiriis laddstationer?

  Om du är på en Spirii-laddstation eller laddbox och vill starta en laddning, kan du antingen använda din Spirii-Key eller Spirii Go app.

 • Vad händer när bilen är fulladdad?

  Vi debiterar bara för det antal kWh som din bil tankar. Om din bil är fulladdad och du förblir ansluten kommer du inte att betala extra. Men vi uppmanar alla elbilsanvändare att ta bort bilen omedelbart efter laddning, så att laddningen inte blockeras i onödan.

 • Vad kostar det att ladda?

  Offentlig laddning
  För att expandera och stärka vårt offentliga nätverk samarbetar vi med många olika partners. Därför varierar kostnaden för att ta ut avgifter i Spiriis offentliga nätverk, men vi försöker alltid hålla den så låg som möjligt. Du kan se det aktuella effektpriset i vår spirii go-app.

  Medarbetareladdning
  Om din arbetsplats har en Spirii Connect Business eller Connect Pro Service Pack, kommer du som anställd att kunna ladda till ett lägre pris på arbetsstationens laddningsstationer än i det offentliga.

  Hjemmeopladning
  Oplader du derhjemme på en ladeboks fra Spirii betaler du din egen strømpris. (Gennemsnitsprisen i Danmark er 2,2 DKK/kWh). Med en Spirii Connect Private løsning til 79 kr./mnd. modtager du desuden refusion af den elafgift, som du betaler for den strøm, du bruger til opladning. Refusionssatsen er pr. 1. januar 2021 1,12 kr./kWh. Vi udbetaler refusionen hvert kvartal.

  * Du kan bara få en återbetalning av elskatten om du lämnar din elbil på en laddningslåda med inbyggd, godkänd mätare och inte har solceller eller annan egenproducerad kraft som du inte betalar elskatt av.

 • Hur man laddar med Spirii Key

  Laddning via Spirii Key görs enligt följande:

  • För att öppna dörren, placera laddkortet på det angivna området på locket på laddningspunkten
  • Laddningen påbörjas när laddningskablarna sätts i såväl bil som i laddningstation.
  • Laddningen stoppas genom att laddkortet placeras på det angivna området igen

  Laddnings platsen känner igen dig som en Spirii-kund och en total faktura för din förbrukning kommer att skickas i slutet av månaden.

 • eRoaming nätverk

 • Hur mycket kostar det att ströva omkring med Spirii

  Varje avgiftsoperatör bestämmer priset för roamingavgifter. Du kan alltid se tillämpligt roamingpris i appen. Spirii tar också ut en fast administrationsavgift på 5 DKK per avgift.

 • Vilka operatörer kan jag ströva omkring med?

  Hubject erbjuder roaming på över 200 000 offentliga laddningsstationer. På lång sikt kan du lämna med alla offentliga laddningsoperatörer som är på Hubject-plattformen. Vi gör kontinuerligt roamingavtal med dessa avgiftsoperatörer och lägger till dem i vår app och vårt nätverk så snart vi har ett avtal på plats.

 • Varför kan jag inte ströva omkring i alla?

  Alla laddningsoperatörer finns inte på Hubject-plattformen. Även om en avgiftsoperatör finns på Hubject måste vi fortfarande ha ett roamingavtal med operatören innan vi kan ge tillträde till operatörens laddningsstationer.

 • Varför är priset för roaming så annorlunda?

  Det är upp till varje operatör att fastställa sitt pris för att ta betalt via roaming. Vissa operatörer skiljer inte mellan sina roamingpriser och "normala" priser, andra värdesätter roamingavgifterna högre. Vi försöker få roamingpriset så lågt som möjligt, genom bilaterala avtal

 • Hur faktureras jag för min roaming?

  När du använder Spirii Go-appen betalar du direkt och direkt efter avslutad laddning. Om du använder din Spirii Key laddningsbit får du en faktura från oss

 • Kan jag använda min laddningsbit från andra operatörer på Spiriis laddningsstationer?

  Mycket snart. För närvarande kan du inte lämna på Spirii med laddningskort från andra operatörer. Vi arbetar för att öppna upp våra laddningsstationer och räknar med att vara redo mycket snart.

 • Om Spirii go-appen

 • Vad är Spirii Go ?

  Med Spirii Go kan du enkelt:

  • Hitta lediga offentliga laddningsstationer
  • Starta och stoppa laddning
  • Betala för laddning direkt med appen
  • Filtrera efter eRoaming, connector-typer och laddningshastighet
  • Visa laddningshistorik för hem- och hemladdning på din egen Spirii-laddningsbox
  • Ladda med våra roamingpartners och betala direkt med appen

 • Hur installerar jag den nya Spirii Go-appen?

  Du kan antingen uppdatera din nuvarande Spirii Go-app eller ta bort den och ladda ner igen. Om du är en befintlig Spirii Go-appanvändare kommer din information automatiskt att följa över till den nya appen

 • Hur mycket kostar Spirii Go?

  Spirii Go kan laddas ner gratis från App Store och Google Play.

 • Hur laddar jag med Spirii Go?

  1. Leta reda på och välj ett laddningsställ på kartan (Du kan alltid se om laddningspunkten är ledig eller upptagen) Använd alternativet om det behövs. platstjänsten för att hitta till den valda platsen
  2. Kör till kostnadsfria laddningsstationer och välj laddningsuttag i appen
  3. Tryck på "Start Charging" för att öppna porten till laddningsstationen
  4. Sätt i laddningskabeln i laddningspunkten och sedan i din elbil
  5. Nu laddar din elbil! Följ din laddning i appen
  6. Sluta ladda i-app när du är klar eller ta ut din laddningskabel
  7. Ta först bort laddningskabeln från bilen och sedan ut ur laddningsstället
  8. Du betalar per debitering med ditt kreditkort och ett kvitto skickas till din e-post efter det att debiteringen har avslutats
  9.  

 • Jag har slutat ladda i app, men laddningsstationer låser inte upp och släpper min kabel

  Om du använder en laddningsstation med motordriven port, koppla ur elbilen först och porten öppnas och släpper ut kabeln från laddningsplatsen

 • Hur hittar jag Spiriris egna laddningsstationer?

  Med filterfunktionen kan du välja att bara se spiriis laddningsstationer eller alla offentliga laddningsstationer som finns på den centrala knutarplattformen Hubject. Spiriis laddningsställ är rosa, medan alla andra offentliga laddningsstationer är gröna.

 • Hur hittar jag andra operatörers laddningsstationer i appen?

  Med filterfunktionen kan du välja att endast se spiriis laddningsstationer eller alla offentliga laddningsstationer som vi har ingått roamingavtal med. Spiriis laddningsställ är rosa, medan alla andra offentliga laddningsstationer är gröna.

 • Hur får jag information om min förbrukning

  Med Spirii Go kan du hela tiden spåra din användning hemma, men också när du laddar vid offentliga laddningsstationer. Spirii Go visar dig din totala konsumtion för de senaste åren, månaderna eller veckorna – hemma och borta.

 • Vad är en verifikationskod?

  Voucherkoder ger dig rabatt på laddning vid Spiriis laddningspunkter. Du får en voucherkod genom din arbetsplats, bostadsrättsförening eller parkeringsgarage om ett särskilt avtal har gjorts med Spirii. Fråga din arbetsplats, bostadsrättsförening eller parkeringsgarage om de har en voucherkod för laddning. Du lägger till din verifikationskod i appen och appen registrerar ditt rabattpris på de valda platserna.

 • Kan jag lägga till verifikationer i appen?

  Ja.

  Du kan lägga till fler verifikationer. När du lägger till din kupong i Spirii Go kan du se ditt rabattpris, din giltighet och var kupongen gäller.

 • Kan jag ändra betalningsinformation?

  Ja.

  Du kan ändra, ta bort eller lägga till kreditkort på menyn under rubriken "Betalning och verifikationer"

 • Hur får jag min Spirii hem laddningsbox i appen?

  För att se din användning på din hemladdningsbox i Spirii Go-appen måste du ha den tillagd i din app. Du skriver till oss support@spirii.dk så lägger vi till det omedelbart. Naturligtvis kan bara du se det i appen.

 • Spiriis nätverk

  För att utöka och stärka vårt publika nätverk arbetar vi med många olika partners. Därför varierar kostnaden för laddning i Spiriis publika nät, men vi försöker alltid hålla det så lågt som möjligt. Du kan se det aktuella elpriset i vår spirii go-app.