Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och som känns igen av webbplatsen
Återkommande besök och låter dig skicka individualiserade
Information till din webbläsare. En cookie kan innehålla text, siffror eller, till exempel ett
datum, men vi lagrar aldrig personlig information i en cookie.
En cookie är inte ett program och innehåller inga virus.

Hur länge lever en cookie?
Vissa cookies raderas så fort du lämnar en webbplats, andra däremot finns kvar i flera år.
De flesta cookies har en livslängd på 12-24 månader. Varje gång du besöker vår hemsida förlängs perioden.

Cookies från andra
Vi använder cookies för att förse dig och andra användare med den mest optimala upplevelse
på vår hemsida och att målinrikta vår marknadsföring.
Vi använder Google Analytics, som tillåter cookies att sammanställa statistik om
användandet – men inte om användarna. Vi sätter en cookie som talar om för webbplatsen om
din webbläsare kan visa JavaScript eller inte. Vi använder Active Campaign för att
enkelt kunna kartlägga den enskilda användarens beteende.

Vi använder cookies från:

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Active Campaign
  • LinkedIn
  • Google Audience
  • Facebook

Vi använder cookies för att samla in anonyma och personligt identifierbara data som
Användarna själva ger oss. Data lagras och bearbetas i Danmark, EU och USA –
och delas med 3. Part. Vi använder data i marknadsföringssyfte (CRM).
Dessutom testar vi kontinuerligt cookies som hjälper oss att känna igen användare.
(Hey, vi lever en i en digital tidsålder, så vi provar nya digitala grejer.)

Hur bli av med cookies
Om du inte vill ta emot cookies kan du klicka här:
http://minecookies.org/cookiehandtering för instruktioner om hur
du undviker att ta emot cookies, få en varning om cookies eller ta bort
de cookies som finns på din hårddisk.
Ofta kan du också hitta hjälp i din egen webbläsare. Som regel måste du bara
trycka på F1 och sök sedan efter ”cookie”.
Men kom ihåg att du förlorar många användarvänliga fördelar om du inte vill använda
cookies, till exempel att webbplatsen inte längre kan komma ihåg den information du vill
skicka till oss.